هه ما رو دست کم گرفتن |:

خبر دادن زندانیان گرگانی در اقدامی نادر، فضاهای قابل کشت زندان را به شالیزار تبدیل کردند.
اینکه چیزی نیست مورد داشتیم طرف از تو زندان، تو جلسات هیئت مدیره بانک شرکت می‌کرده!!

والا با ما درمیافتن |:

#طنزیم #شیطونک

  • جمعه ۲۲ مرداد ۹۵
Designed By Erfan Powered by Bayan