استخدام فوری (:

تعدادی کارگر ماهر ترجیحاً آقا برای انجام اغتشاش و عملیاتهای تروریستی نیازمندیم.

افراد دارای اندیشه های سَلَفی و دارای سابقه منفجر شدن در اولویت هستند. (دیوار داعش)

#طنزیم #شیطونک

  • جمعه ۲۲ مرداد ۹۵
Designed By Erfan Powered by Bayan