خب ریش داشته دیگه (:

+چرا کشتیش؟
-ریش داشت
+اون که فقط یه بقال بود!
-ریش که داشت!
[بخشی از 17 هزار ترور از مردم ایران توسط منافقین]

 #شیطونک #صادق_نیکو #no2MKO

  • جمعه ۲۲ مرداد ۹۵
Designed By Erfan Powered by Bayan