مملکته داریم ؟؟

نوبخت: صفدر حسینی از ذخیره های نظام و امانتداری بزرگ است.
جهانگیری:‌ نوبخت سرمایه نظام است.
روحانی: جهانگیری از الطاف الهی است.
هاشمی رفسنجانی: روحانی یکی از نعمات بزرگ الهی است. اصلا خدا در اصل روحانی را آورد بعد برجامم اشانتیون روش آورد.
روحانی: مخلصم حاج آقا. مهدی شما که خودش از خدمت گزاران بزرگه. بعد از شما بزرگترین سرمایه ی این کشوره.
م.ه: چاکرم حاجی. کوچیکم. خیلی آقایی. تو شادیت جبران کنم.
روحانی: این چه حرفیه؟ لطف داری. اصلا بیا بیرون من حبستو بکشم.
م.ه: دیگه بیشتر از این شرمندمون نکن. اخوی رو سلام برسون. شام در خدمت باشیم.
روحانی: مخلصم. بیشتر از این مزاحم نمیشیم. عزت زیاد.

#شیطونک #طنزیم

  • پنجشنبه ۲۱ مرداد ۹۵
Designed By Erfan Powered by Bayan