دلمون برات تنگ میشه حاج حسن

+ روحانی: سال آینده خواهید دید که شرایط بهتری خواهیم داشت.

- دلمون برات تنگ می‌شه😂
 #طنزیم #شیطونک

  • چهارشنبه ۲۰ مرداد ۹۵
Designed By Erfan Powered by Bayan