کسی که وادادگی را به سالار شهیدان امام سوم نسبت میدهند

افسران - مرگ بر کسی که وادادگی را به سالار شهیدان امام سوم نسبت میدهند


مجازات کسی که داستان زندگی معصوم را تحریف میکند چیست؟

چرا کسی واکنشی نشون نمیده؟

چرا مراجع جواب این گستاخی را نمیدهند

ما داریم به کجا میریم؟

تا کی باید اصلاح طلبان به امام زمان سیلی بزنند و ما سکوت کنیم

از طرفی خاتمی میگوید: ما به قدرتی رسیدیم که امام زمان را میتوانیم استیضاح کنیم

از طرفی هم رئیس جمهور فعلی..............

ما اگر در مقابل حماقت اصلاح طلبان سکوت کنیم فرقی با کوفیان نداریم

اصلاح طلبان به قیمت تحریف تاریخ هم که شده میخوان فتنه گران رو آزاد کنن

یکی باید به اصلاح طلبا بگه : اگه خیرتون به ما نمیرسه..شر نرسونین!
  • جمعه ۲ آبان ۹۳
Designed By Erfan Powered by Bayan