پ ن : #ظریف مچکریم

دکتر ظریف وزیر امور خارجه : کل احترامم به دستگاه عدالت آمریکا از بین رفت.

شیطونک : همین جمله برای توصیف یک #حماقت عمیق کافی ست ...
راسی یه سوال یهویی : عدالت آمریکا؟؟؟ مگه داریم مگه میشه عاقا؟؟؟

  • سه شنبه ۷ ارديبهشت ۹۵
Designed By Erfan Powered by Bayan