یه دعا از ته دل ...

پروردگارا ؛ با ما در روز جزا چنان رفتار نما  که قوه قضائیه با اختلاس کننده ها رفتار کرد.

  • پنجشنبه ۱۹ شهریور ۹۴
Designed By Erfan Powered by Bayan