خوشا به حال مدیرانی که شرمنده شهدا نیستند

می گویند:
در جمهوری اسلامی ایران ۳ هزار صندلی با پست مهم در سه قوه وجود دارد که مسئولان بر روی آن نشسته اند ...
برای استقرار این نظام و ماندنش حدود ۲۱۹ هزار شهید داده‌ایم.
یعنی برای هر صندلی ۷۳ شهید!!!
و به تعبیری دیگر برای هر صندلی یک کربلا بر پا شده ...
خوشا به حال مدیرانی که شرمنده شهدا نیستند.....
خوش به حال مولامون....والبته بقیه درست کار هاکه مسئولان بر روی آن نشسته اند ...
برای استقرار این نظام و ماندنش حدود ۲۱۹ هزار شهید داده‌ایم.
یعنی برای هر صندلی ۷۳ شهید!!!
و به تعبیری دیگر برای هر صندلی یک کربلا بر پا شده ...
خوشا به حال مدیرانی که شرمنده شهدا نیستند.....
خوش به حال مولامون....

  • شنبه ۳۰ خرداد ۹۴
Designed By Erfan Powered by Bayan