دادگاه متهم بزرگ و مفسد اقتصادی -امنیتی را علنی کنید ....

1- پرونده های مالی در شرکت های نفتی

2- استفاده از رانت دولتی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری

3- پول شویی

4- اقدام علیه امنیت ملی

5- برنامه ریزی برای آشوب های فتنه 1388

افسران - دادگاه متهم بزرگ و مفسد اقتصادی -امنیتی را علنی کنید ....

  • دوشنبه ۵ آبان ۹۳
Designed By Erfan Powered by Bayan