خدیا من موندم چی بگم....

http://up.mihangame.com/uploads/u649629_chi_begam.jpg

مطلب اختصاصی شیطونک

چقد حرف دارد این تصویر...

از فرزندانی که هدیه کردند!

از صدقه ای که میدهند!(نه میگیرند)

از دیواری که کم نمانده فرو ریزد!

از دستانی که انگار پینه بسته اند!

از نگاهی که به زمین دوخته اند!

پدرم مادرم شما چرا نگاهتان به زمین باشد؟!

شما چرا شرم دارید؟؟!!

از چه و از که شرم دارید؟

این ماییم که باید زمین دهن باز کند و ببلعدمان

و همچنین بعضی از مسئولین بی لیاقتی که این روزها بر سر ارثی که فرزندان شما برایشان بجا گذاشتند و دارند یک دیگر را پاره پاره میکنند باید شرمسار باشند.

چقد حرف دارد این تصویر....

  • دوشنبه ۲۴ فروردين ۹۴
Designed By Erfan Powered by Bayan