اسم بازی رو عوض کنیم؟؟؟به نظرم بزاریم...عمو تحریم باف ؟؟؟!!!

مطلب اختصاصی شیطونک (شیطونم دیگه چه کار کنم دست خودم نیست)

عمو تحریم باف ؟ بله

تحریم رو برداشتی ؟ نخیر

پشت گوش انداختی ؟ بله

ظریف اومده چی چی آورده ؟ تحریم و تمدید

با صدای چی ؟ با صدای کلید

  • شنبه ۸ فروردين ۹۴
Designed By Erfan Powered by Bayan