عزل و نصب‌های اتوبوسی در آموزش و پرورش/ برکناری گسترده نیروهای متخصص و متعهد با فشار اصلاح‌طلبان

عزل و نصب‌های اتوبوسی در آموزش و پرورش/ برکناری گسترده نیروهای متخصص و متعهد با فشار اصلاح‌طلبان

در پی انتصابات گسترده در دولت پس از گذشت 2 سال از عمر دولت یازدهم، این شائبه به وجود آمده است که همه نیروهایی که در دولت قبل در اداره ها و سازمان‌ها حضور داشته اند باید تغییر پیدا کنند.

در این میان با فشار برخی از اصلاح‌طلبان در شهر ها و استان‌ها که گرایش‌های افراطی هم داشته و در دوران فتنه از فعالین اغتشاشات در شهرهای خود و حتی در تهران بودند، بسیاری از نیروهای ارزشی و همچنین با سابقه از شغل های خود برکنار شدند.

همچنین شنیده شده است...

این فشارها در آموزش و پرورش استان ها بیشتر از سایر قسمت‌ها بوده و نیروهای با سابقه بسیاری در آموزش و پرورش از سمت های قبلی خود برکنار و یا اینکه با افزایش فشارها مجبور به استعفا شده اند.

خبرها حاکی از آن است در یکی از شهرستان ها در استان گلستان، با فشار اصلاح‌طلبان افراطی، مسئول حراست آموزش و پرورش این شهرستان بر کنار شده است.

این در حالی است که این مسئول حراست نیروی بسیار ارزشی بوده و تا کنون جلوی سیاسی کاری تعدادی از کارمندان آموزش و پرورش در این شهرستان را گرفته است.

از طرف دیگر از یکی از شهرستان های استان فارس هم خبر رسیده است که یکی از افراد پرسابقه و فعال در امور پرورشی دانش‌آموزان با توجه به فشارهایی که از سوی برخی از افراطیون برای برکناری وارد شده است از سمت خود برکنار و یک نیروی بدون سابقه و ناآگاه منتصب شده است.

این انتصابات نه تنها در سطح‌های کلان آموزش و پرورش نبوده؛ بلکه در ادارات استانی و شهرستانی آموزش و پرورش هم کشیده شده و اعتراض بسیاری از کارکنان را در این خصوص برانگیخته است.

به نظر می رسد رویکرد مسئولان آموزش و پرورش در دولت جدید عزل نیروهای متخصص و متعهد به هر قیمتی است؛ به طوری که حتی نیروهای جایگزین این افراد، توانایی انجام امور مربوط به خود را هم ندارند.


  • يكشنبه ۲ آذر ۹۳
Designed By Erfan Powered by Bayan