مدیونید اگه فکر دیگه ایی بکنیدا !

کلیدی که هیچ قفلی را باز نکرده و نمیکند؟؟؟؟ اگه گفتین؟
خب کلید برقه دیگه 😜
مدیونی فکر کنی کلید فرد دیگه ایه!  😂😂😂


#دکترسلام #شیطونک #کلیدساز #روحانی

  • جمعه ۲۲ مرداد ۹۵
Designed By Erfan Powered by Bayan