بابا دقت کن قشنگ عع

+ عارف:شعارها درباره مقابله با فقر، فساد و تبعیض محقق نشده!
- ولی حاج آقا دیروز یه چیز دیگه میگفتا! یه بار دیگه دقت کن شاید محقق شده  ما خبر نداریم. والا ):

#شیطونک #طنزیم

  • پنجشنبه ۲۱ مرداد ۹۵
Designed By Erfan Powered by Bayan