شاخص های انقلابی گری در یک نگاه

#شاخص اولِ انقلابی گری «پایبندی به ارزشها و اصول مبنایی»

«اعتقاد به اسلام ناب در مقابل اسلام امریکایی»، اصلی ترین نکته این شاخص است.


#شاخص دوم انقلابی گری  «همت بلند برای پیشرفت و رسیدن به آرمان‌ها»

در هیچ وضعی نباید از پیگیری اهداف بزرگ انقلاب و مردم منصرف شد یا به وضع موجود رضایت داد.


#شاخص سوم انقلابی گری «پایبندی به استقلال»
معنای حقیقی استقلال سیاسی این است که فریب شیوه های مختلف دشمن را نخوریم و در هر موقعیتی، مراقب استقلال داخلی، منطقه ای و جهانی باشیم.


#شاخص چهارم انقلابی گری «حساسیت در مقابل دشمن»
همچون جبهه جنگ باید هر حرکت دشمن را رصد و تحلیل کرد، اهداف او را شناخت و با حساسیت لازم در مقابل زهر احتمالی فعالیتهای دشمن، پادزهر آماده کرد.


#شاخص پنجم انقلابی گری «تقوای دینی و سیاسی»
در این زمینه نباید به محاسبه صرفاً عقلانی تکیه کرد، زیرا پیگیری این اهداف، تکلیف دینی است و هرکس اسلام را از حوزه های اجتماعی و سیاسی جدا کند، دین مبین خدا را نشناخته است.

  • جمعه ۱۴ خرداد ۹۵
Designed By Erfan Powered by Bayan