عاقا مال بیت المال اسمش روشه بیت المااااااال هاپولی نکنید

شیطونک/چند سال پیش پشت میدون مین چند نفر رفتن معبر رو باز کنن یکیشون چند قدم رفت و دوبار برگشت فکر کردم ترسیده !!! پوتین هاشو داد و گفت : تازه از تدارکات گرفتم بیت الماله حیفه بعد پا برهنه رفت ولی برنگشت.

چند وقت پیش هم یکی از بیت المال کلی پول گرفت (خیلی زیاااااااااااااااااااااد) و رفت... اتفاقا اونم برنگشت

اون برنگشتن کجا و این کجا...

پ.ن. عاقا مال بیت المال اسمش روشه بیت المااااااال هاپولی نکنید لطفا

  • شنبه ۳ مرداد ۹۴
Designed By Erfan Powered by Bayan