چند فریم از اتاق کار ظریف در کوبورگ

چند فریم از اتاق کار ظریف در کوبورگ
اتاق کار محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در هتل کوبورگ محل مذاکرات هسته‌ای را در ذیل مشاهده کنید.


چند فریم از اتاق کار ظریف در کوبورگ

چند فریم از اتاق کار ظریف در کوبورگ

چند فریم از اتاق کار ظریف در کوبورگ

چند فریم از اتاق کار ظریف در کوبورگ

چند فریم از اتاق کار ظریف در کوبورگ

چند فریم از اتاق کار ظریف در کوبورگ

چند فریم از اتاق کار ظریف در کوبورگ

چند فریم از اتاق کار ظریف در کوبورگ

چند فریم از اتاق کار ظریف در کوبورگ

چند فریم از اتاق کار ظریف در کوبورگ
منبع:www.yjc.ir

  • يكشنبه ۲۱ تیر ۹۴
Designed By Erfan Powered by Bayan