کفگیر به ته دیگ خورده

شعر طنز یارانه

خیزید و خز آرید که هنگام خزان است
یارانه نگیرید که دولت نگران است
کفگیر ته دیگ زده دولت تدبیر
باد بدی از جانب صندوق وزان است

  • پنجشنبه ۴ تیر ۹۴
Designed By Erfan Powered by Bayan