تلاش یک جانباز برای ایستادن هنگام پخش سرود ملی..

تلاش یک جانباز برای ایستادن هنگام پخش سرود ملی..

همین یک نفر برای نابودی اسرائیل کافیست...

جناب فریدون و دوروبریاش حقوقدان خوب چشماتونو واکنید ببینید داریدبه چه کسانی خیانت میکنید
این بزرگوار روهم مث من و پدرم و خیلیای دیگه تازه به دوران رسیده خطاب کردید...
خدا از سر تقصیراتتون نگذره

افسران - تلاش یک جانباز برای ایستادن هنگام پخش سرود ملی..


  • سه شنبه ۱۶ دی ۹۳
Designed By Erfan Powered by Bayan